Dotace

Dotace na instalaci fotovoltaického systému

dotace-fve

 

pdf-ikon  Dotace MPO a EU na instalaci FVE

 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. MPO 77622/23/61500 „FVE Lakovna Pavelek“

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako vlastník komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie Národního plánu obnovy (dále jen „poskytovatel dotace“) na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 21.5.2022 v rámci Výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva - aktivita a) (dále jen „Výzva“) rozhodlo dle ust. § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), o poskytnutí dotace na projekt s názvem „FVE Lakovna Pavelek“, registrační číslo CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001952 (dále jen „Projekt“), takto:

V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Národním plánem obnovy (dále jen „NPO“) se poskytuje dotace příjemci LAKOVNA PAVELEK s.r.o. na instalace fotovoltaických systémů o výkonu 30,0 kWp.